44.Dil kişinin duygularını açıklamasını diğer kişilerle yakınlaşıp bağlantı kurmasını sağlar

44.Dil kişinin duygularını açıklamasını diğer kişilerle yakınlaşıp bağlantı kurmasını sağlar bütün milletleri var eden onların sürekliliğini sağlayan bir medeniyet olayıdır ancak bir medeniyetin kurduğu dil başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez söylemeye de yetmez kaderciliğin hakim olduğu en hayati olaylarla din buyruklarının içice bulunduğu ve tenkitçi düşünceye de yer vermeyen bir medeniyetten uzaklaştırılmıştır bunun yerine din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı hür ve ilmi düşünme imkanlarının bulunduğu tenkitçi düşünceyle yeniliklere sürekli açık olan bir medeniyete geçirilmiştir türk milleti ülkesinin yüksek bağımsızlığını korunmasını bildiği gibi dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtararak medeni dünyadaki yerini almıştır milletimiz dil bütünlüğünü sağlayamamış olsaydı cumhuriyetimizin sürekliliği de tehlikeye düşebilirdi dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinden başlıca etkendir Türk dili ortaktır bu ortaklık her an her yerde ve her şekilde anlaşabilmemizi ve okuyup yazmada güçlük çekmemizi de sağlanmıştır dilimiz gelişmiştir ve gelişecektir.