55.Türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına çıkarılması bütün Türk milletinin

55.Türk dilinin özündeki zengin hazinenin gün ışığına çıkarılması bütün Türk milletinin başta gelen milli görevlerindendir bu görevi gerçekleştirme yolunda ilk adımları Türk dil kurumunun kurulması ve dil kurultaylarının düzenlenmesiyle atan Atatürk Türk dilinin kendi benliğine aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli ilgili olması nı vurgulamış dil konusunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir devlet meselesi olduğuna dikkati çekmiştir Atatürkçülük te Türk dilinin sadeleştirilmesi zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın vasıtasından faydalanmalıyız her aydın hangi konuda olursa olsun yarken buna dikkat edebilmeli konuşma dilimizi ise ahenkli güzel bir hale getirmeliyiz türk dilinin kendi benliğine kavuşması zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve sadeleştirilmesi yolunda devletin öncülüğünde başta türk dilini en iyi kullanması gereken aydınlar olmak üzere her türlü yayın araçlarıyla çaba gösterilmesi gerekmektedir dil konusunda bilinçli çalışmalar yapılarak türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması dilde var olan zenginliklerin araştırılarak ortaya çıkarılması milli bilinç ve kültürel bağımsızlık açısından zorunludur.