49.Orduda ve halk arasında Mustafa kemal adı tamamen yayılmıştır o her tarafta bozgunlar verdiğimiz

49.Orduda ve halk arasında Mustafa kemal adı tamamen yayılmıştır o her tarafta bozgunlar verdiğimiz her taraftan çekildiğimiz korkunç harb yıllarında karanlık içinden yol gösteren bir yıldız gibi parlıyordu bu şöhretini bile çekemeyenler o zamanlar çıkan resimli bir harb dergisinde Mustafa kemal in basılmak üzere bulunan resmini çıkartmak emrini verdiler ve onun yerine alman generalinin resmini bastılar ne var ki artık onun dehasına karakter kuvvetine yiğitliğine inanmayan da kalmamıştı o nişanlarını ve madalyalarını ordu ve halk saygısını politika yollarından değil şerefli meslek ve ahlak başarılarıyla kazanıyordu savaş içindeki sefaletler cephelerdeki bozgunlar halkı ve aklı erenleri iktidardan soğutmuş olduğundan gönüller harb politikasının ve başta olan hükümetin muhalifi de olduğunu bildikleri Mustafa kemal e dönmüştü resmi edebiyat elinden geldiği kadar onu unutturmağa ve gölgede bırakmağa uğraşıyordu fakat o ölüm günlerinde bu büyük askere görev vermekten de kimse kaçınamıyordu oysa ki o vazife aldıkça başarıyor ve yeniden parıldıyordu.