33. İspirtolu çoğaltma makinesi için yazı yazılırken eczalı beyaz kağıdın parlak yüzü üzerine

33. İspirtolu çoğaltma makinesi için yazı yazılırken eczalı beyaz kağıdın parlak yüzü üzerine özel veya parlak beyaz kağıt getirilir bu özel kağıt yapışık da olabilir yazılar bazen yanlış konulan karbon kağıtları nedeniyle olduğu gibi ters olarak arka tarafa çıkar yazı şerit anahtarı siyahta olarak ya da mumlu kağıt yazar gibi beyazda yazılabilir yanlış yapılınca beyaz kağıdın arkasına ters bir şekilde çıkan kısımdan jiletle kazınır ve özel beyaz kalemle silinir düzeltme yapmak için ufak bir eczalı kağıt silinen ya da kazınan yere yama gibi konur ve bundan sonra da gerekenler yazılır silinirken dikkatli olmak ve eli kirletmemek gerekir çünkü eczalı kağıdın boyası biraz zor çıkar özel kağıdın basılacak kısmına leke olursa basım sırasında bütün kopyalar lekeli çıkar bu tür kağıtlara ve mumlu kağıtlara çizgi çizmede kesikli virgül tuşunun üzerindeki çizgi daha uygun olur sekiz tuşundaki devamlı çizgi bilhassa uzun olan çizimlerde kağıdın yarılmasına yırtılmasına neden olabilir çizgi çizmek ve resim yapmak için ucu telli ya da medeni olan özel kalem vardır.