29.Büro işlerini yapanlar işin konusuna ve genişliğine göre değişik sayıda olacaktır bur banka

29.Büro işlerini yapanlar işin konusuna ve genişliğine göre değişik sayıda olacaktır bur banka ile ticaret işletmesi veya bir fabrikanın çalıştırılmak isteyeceği büro işlerini yapanların aynı becerilere sahip olması beklenmez muhasebe memurunun görevi dosya ve kağıt memurunun görevleri muhasebat memurunun görevi daktilografların stenografın sekreterin görevleri de bu iş bölümü nedeniyle birbirinden ayrılmıştır ilk önce aynı tür işleri yapanlara verilecek isim ve unvanları ana bölümler halinde sıralamak ve sonrada her bölümdekilerin unvanlarını belirlemek gerekir ayrıca buna dayalı olarak da geniş açıklamaların ayrıntıların belirlenmesi karışıklıkları önleyecektir.